Historien om dit liv
er et kunstværk!
Biografiarbejde/livets hændelser, Skæbne/Karma arbejde i praksis som social nødvendighed

-om hvordan vi, stadig stærkere, kan blive frie i vort liv-


Se længere nede på siden: Konfliktløsning, mediation, coaching. Med empati.


En indre udvikling med henblik på at:
Lære at SE essensen i din individualitet og dennes tilstedeværelse i den sociale omverden
At opdage og tilbyde dit kreative POTENTIALE

Ud af nærværelse i øjeblikket at bringe impulser til fremtiden ind i VERDEN

Kurser og workshops handler om forståelse af egen livshistorie, meningsfulde møder med andre mennesker og at vide om/kende bedre til transformation eller forvandling af hindrende vaner.

Du kan lære, styrke og udvikle ny personlig og social indsigt og kreativitet. Og udvikle nye evner.

Fundament for alle kurser er en integration af spirituel dimension ind i det praktiske liv.

Målet er at give kraft og næring til det individuelle menneskelige spirituelle i enhver af os, at genkende og genfinde skæbne og karma som arbejder med og i os, og derved være bedre i stand til at se og følge din egen livsskæbne, som er din ledestjerne.

Hvert forløb har et afbalanceret udvalg af gruppearbejde, indførende tale, iagttagelse, udveksling og kunstneriske øvelser. Disse er eksperimenterende voksenlæring, men ikke terapi, skønt dette arbejde ofte virker helsebringende.

Arbejdet hviler på grundlag af indsigt fra Rudolf Steiner og er også udarbejdet af Coenraad og Shirley van Houten, med flere.. Fra nævnte personer, hvilke jeg er i samarbejde med, samt andre inspirative mennesker og kilder, har jeg tilegnet mig læring og uddannelse, hvilket stadig er i givende fornyelse.
Desuden arbejder jeg med karmalæring i praksis ud fra baggrund, og uddannelser, i mange års pædagogisk og kunstnerisk virke til børn og voksne; det bedste fra mange dygtige menneskers impulser og inspirationer.
LINK: www.NALM.net
Det forudsættes at deltage i forløb efter rækkefølge da vi arbejder bedst således. Dog kan man evt. begynde
på kurs 2 fra starten selvom man ikke deltog i kurs 1.


Opbygningen:
Arbejdet er tilrettelagt i en veldefineret ramme og proces.
Kurs 1: Fundament til karma arbejde. Hvorfor sker det altid for mig?

Første skridt i at lære om din skæbne vej. Vi ser på vort liv som et kunstværk, i fortrolig tillid deler vi aspekter, som åbner endog overraskende indsigter af din egen livsvej. Temaer begynder at blive tydelige, hændelser får ny mening.Denne første del vil også give et indblik i karakteren af arbejdet

Kurs 2: Ny læring som grundlag og forudsætning til social kompetence og individuel kreativitet.
Ny læring er båret af livskræfter. Disse i os værende kræfter er af særlig værdi for os. Vi lærer dem at kende, arbejder med dem. Målet er at blive aktiv og kreativ i vort arbejde og i det sociale felt. Der gives præsentation, øvelser og diskusion om det specielle og æteriske kraftfelt i os

Kurs 3: Nærvær i det åbne rum. Mødet med det andet menneske. Mine karmisk forbundne fæller/medmennesker.Dette skridt er en fordybelse i det sociale, hvordan kan jeg skabe mere kreative møder med andre ?At arbejde med det som forhindrer mig, og det der forhindrer os imellem. Mødet med mine dobbeltgængere – den andens dobbeltgængere ?/ skyggerne. Hvordan kan jeg skridt for skridt transformere, forvandle til et frugtbart arbejde og samarbejde ?
OBS:Dette skridt 3 OG 4 vil blive nærmere tilrettelagt for interesserede.Derudover kan der arbejdes videre idet vi går endnu stærkere ind i arbejdet, at transformere og at forske spirituelt.
I alle kurser og workshops vil der indgå øvelser. Vi arbejder ud fra vore sanser og styrker dem. Der indgår kreative og kunstneriske øvelser, som alle kan deltage i, som ex. malning, lerarbejde, bevægelses- og samarbejdende øvelser, som udvikler vor indsigt, vore kreative evner, vore initiativer.
Med forbehold for ændringer, stærkere fordybelser, i de enkelte kursustilrettelæggelser.

At deltage i kurser er bestemt givende, og enhver af os har mulighed for at udvikle nyt.

Referencer:
Sagt om arbejdet med skæbne og karma:
"Dette arbejde gør min midte mulig" ........."U-selvisk selvbevidsthed gennem karmaarbejde"
"Stilhed og styrke i midten, i mig"------------"Jeg lever her, nu, i frihed"
"Vi skaber en grund for det Spirituelle"-----"Kærlighed lever i arbejdet, arbejdet bliver kærlighed"
"At øve dette fylder stedet og mig med livskraft"


MEDIATION. Konfliktløsning. Coaching. Med empati.

Ordet betyder: I midten. Det er et arbejde der som metode vil at: "Uenighed og konflikter medieres i en åben og veldefineret proces. Sammen når parterne frem til den aftale, som bedst varetager alles interesser" "Samarbejde og konflikter er ikke adskilte størrelser"
(citat T Monberg) I samarbejde vil uenighed og konflikt altid være nærliggende, og derfor en mulighed for værdiskabelse for begge parter.(V.T.) "Enhver ser verden fra kirketårnet i sin egen lille by" Russisk ordsprog."Selv uenighed er nyttig, når der er tolerance, næstekærlighed og sandhed" Gandhi. "Virkeligheden er sand for alle, men forskellig for enhver" Marcel Proust.
Hvordan så værdiskabe - to vindere..?..."En konflikt har vind og tab som udgangspunkt, men da den er subjektiv er der mulighed for at skabe værdier" John W Burton
Mediation, konfliktløsning, coaching - med empati - efter kontakt med Vivian Thorborg,
29 80 43 49, mail vivian.thorborg@lysengen.dk eller guldogmuld@gmail.com

Efter aftaler.Mellem parter, individuelt, i grupper.
Vivian Thorborg:
Uddannelse og arbejde:
Handel og kontor, pædagog, lærer
voksenunderviser, socialkompetance
mediator, eurytmist / bevægelseslære