Om kunst og kvaliteter som vej til personlig og social udvikling
af kreativitet og samarbejdsevner

Hvad er Eurytmi?

Eurytmi er en expresiv bevægelseskunst som udtrykker synlig tale og synlig tone.
Ordet er af oprindelse græsk, skrevet som lydene er oversat i det tyske sprog: Eurythmie, og som er den oprindelige måde hvorpå Rudolf Steiner for omkring 100 år siden gav de første anvisninger til hvad, hvordan, hvorfor Eurythmie´en kom tilstede.

Lydsammensætningen betyder: Eu =skøn/smuk, Ryth = harmonisk, rytmisk Mie = bevægelse
På andre sprog er der lidt variationer i stavemåden. Vi skriver ofte Eurytmi. Navnet blev givet i samvær/arbejde med modtagere af den nye impuls.
Rudolf Steiner fik inspirationen til bevægleses-kunsten da han sad og modelerede inde i , uden at se, modellen til et kulturcenter – det der blev til den første bygning i Dornach, kaldet Goetheanum, (efter Goethe) Den levende strømmende bevægelse, som grundlag for arkitektur! Form. Dette kunstens og kulturens sted skulle, blandt andet, være et sprogets sted; for det levende talte ord, Logos.
Eurytmien vil være det synlige lydende og syngende ord, dermed udtrykt i strømmende bevægelse.
Vort sprog kender vi i vokal og konsonant og disse i luften bårne lydsvingninger er som levende `væsener´ forskellige i udtryk, kvalitet, karakter. Hvordan og til hvad og hvorfor er spændende at udforske.
Det vil vi arbejde os ind i.

Hvorfor gøre Eurytmi?
I et kunstnerisk arbejde har vi at gøre med at skabe, skabe nyt, i en kreativ proces.
I malekunst, skulpturel kunst, og i mange kunstneriske skabende processer arbejder vi og ser `resultatet´ af denne ofte lange proces foran, udenfor os, synlig. Processen virker i det skabende i kunstneren, vi har værket
udenfor os.

I den bevægende kunst skaber vi i øjeblikket, på ny og til stadighed. `Resultatet` er det vi i og med os selv udvikler, vi er selv instrumentet i det skabende, og vi er selv `kunstværket´. Det kunstneriske, de nye kreative evner vi udvikler, dem bærer vi i og med os til gavn for også andre sider og måder at gøre, mærke/føle og tænke på i livet. I det musikalske og i digtekunst kan vi sammenligne med Eurythmie. Her hørbart.
Hvordan gør vi ?
Vi bruger sproget eller musikken og er den. Hele vor skikkelse er sprog eller musik, som et talende/syngende (lydsvingende) strubehoved kan vi (øve/forsøge) udtrykke det som digteren eller musikeren har komponeret – synligt, i bevægelse, i farve, i form, i vort legeme og i rummet.
Vi foretager et samarbejde når vi samtaler, således også i bevægelsen. Her bliver det meget tydeligt hvad, hvorfor og hvordan den enkelte og alle vi gør.
Eurytmien formidler en større opmærksomhed på mødet mellem mennesker. At opdage det der virker i sociale processer, og at finde måder at håndtere dette på. I det samarbejdende er vi aktive, handlende ud af øjeblikket.
Derved kommer vi til nye spørgsmål og opgaver, som er udfordrende for iagttagelse og kreativitet, og er forbundet med vore egne erfaringer. Således lukker Eurytmi op for innovation, og har bevist sin værdi i arbejdslivet.
Med voksne, som også gerne vil vide og forstå – så samarbejder vi, og der er plads til det hele – og du er med til at forme det vi vil arbejde med, hvis du vil det. Det kan f.eks. være om: hvordan Eurytmi til børnene.

Jeg vil have mange oplæg, ex. kvaliteter i vokal og konsonant, deres `væsen`, jord, vand, luft, ild. Deres tilknytning til planet- og dyrekreds. Arbejde med digt eller ugevers. Fokus på samarbejde.
Fokus på forskellige øvelser målrettet vor helse, helseeurytmi, som også kan bruges hjemme.
Vi vil tage spørgsmål konkret ind i vort arbejde.


Sagt om Eurytmi: Af de kære børn "Skal vi så osse ha´eventyr idag" Jahh "Se, man kan gøre det sådan her" "IGEN" (Vi vil gøre det igen)
Om hvordan det virker for børnene, af de voksne: "Det giver dem en dejlig indre ro"--------"De kan bedre høre efter hvad jeg siger, de er bedre i sig selv, helt nede i fødderne, åndedrættet er dybere!" "Det samler børnene"
Sagt af voksne i Eurytmi: "Da vi gjorde det store A, skulle jeg både le og græde, samtidig"
"Først fik jeg gåsehud, og så kunne jeg mærke at få massage inden i, li´som i mine organer, og så fik jeg sådan et velbehag!"
"Det var sjovt! Jeg grinede meget, men kunne ikke finde ud af at gøre det, - så pludselig fandt jeg ud af hvor mine arme var, så ku´ jeg mærke mig selv"
"Jeg har en følelse af harmoni og helhed på trods af forskelligheden"
"For mig handler det om at træne, at være i kontakt med egne og andres følelser og bevægelser samtidigt"

Berørt
af Engles vinger
i dansen som åbner
blidt dit indre
for freden
ro, harmoni
styrken, legen og glæden
Din
indeni